World Languages
casese
2020-08-11 07:54:12
Badan Pbb yang dibentuk untuk mengenai masalah lingkungan hidup ialah
ANSWERS
DaciaFonder
2020-08-11 08:45:24

The united nations  enviroment progamme (Uenp)

ADD ANSWER